Archive for the ‘Niebo’ tag

Neptun   no comments

Posted at 11:10 am in Planety

Jest to z pewnością bardzo ciekawa planeta. Jest ona bardzo zimna bo temperatura sporo przekracza minus dwieście stopni cencjusza. Neptun jest burzliwą planetą z tego powodu że wieją tam wiatry z prędkością nawet dwóch tysięcy kilometrów na godzinę , gdyby takie zjawisko miało miejsce na ziemi, na pewno nic by nie zostało po przejściu tak ogromnego huraganu, żadne zabezpieczenia nie były by w stanie nas uchronić . Neptun również nie jest małą planetą , posiada aż osiem księżyców i około czterech pierścieni. Na neptuna często wysyłane są sądy kosmiczne które lecą tam niestety wiele lat. Na tej planecie rok trwa aż 164 lata ziemskie, co na pewno robi ogromne wrażenie. Co ciekawe neptun również jest trochę przechylony, mniej więcej o trzydzieści stopni, ale również niewiadomo co z powodowało przechylenie tej planety. Co ciekawe neptuna odkryto zanim go zobaczono, dzięki obliczeniom matematycznym, co z pewnością jest bardzo ciekawym faktem z życia tej planety

Written by admin on Marzec 12th, 2013

Tagged with , , , , ,

Czas   no comments

Posted at 3:26 am in Planeta ziemia

Ruchy Ziemi wyznaczają pewne prawidłowości, które sterują życiem człowieka i wymuszają dostosowanie się do nich. Jedną z takich prawidłowości jest właśnie czas. Za jego najprostszą jednostkę możemy uważać dobę słoneczną (odstęp czasu między dwoma kolejnymi górowaniami Słońca). To jednostka, którą narzuca nam przyroda – następujące po sobie okresy jasności i ciemności wyznaczają rytm życia na Ziemi.Czas jest jednakowy na jednym południku. Żeby móc posługiwać się określeniami czasu, należy wyjść od tego, że jeden obrót Ziemi wokół własnej osi odpowiada 1 dobie. Co za tym idzie, obrót o 15o odpowiada jednej godzinie, a jeden stopień odpowiada 4 minutom. Czas nie jest jednakowy dla różnych miejsc na kuli ziemskiej, związane jest to z dobowym i rocznym ruchem Słońca. Słońce wschodzi i zachodzi o różnych porach. Konieczna jednak jest pewna synchronizacja, różne kultury wytworzyły różne systemy mierzenia czasu oraz sposoby prezentacji jego upływu. Pod koniec XIXw. uznano południk w Greenwich (0o) za podstawowy do określania czasu uniwersalnego. Kulę ziemską podzielono na 24 strefy czasowe, zostały także wyróżnione południki strefowe. Szerokość każdej ze stref wynosi 15o. Jest to najczęściej stosowany system mierzenia czasu. Czas uniwersalny wyznacza tzw. umowną granicę zmiany daty, przebiegającą wzdłuż południka 180o. Ta granica powoduje, że podróżując na wschód, tracimy jedną dobę, a podróżując na zachód, jedną zyskujemy. Ze względów praktycznych (aby nie przestawiać zegarków poruszając się wewnątrz jednego kraju), powstał system tzw. czasu strefowego, zwykle jednakowy dla całego kraju. Niektóre rozległe państwa, jak Rosja, czy Stany Zjednoczone podzielone zostały na kilka stref czasowych. W obszarze strefy używa się jednego czasu. Dopiero po przekroczeniu granicy strefy przestawia się zegarek o godzinę lub dwie.

Written by admin on Marzec 6th, 2013

Tagged with , , , , ,

Przyszłość   no comments

Posted at 1:53 am in Wszechświat

Dzisiejsi naukowcy mówią o eksploatacji kosmosu już dzisiaj, kiedy nie możemy zbyt wiele zrobić . Wiadomo jednak że technika z dnia na dzień staje się coraz bardziej zaawansowana i być może za kilkanaście lat już na orbicie ziemskiej naukowcy będą przesiadywali długie lata i budowali znacznie wydajniejsze stacje kosmiczne, co oczywiście może się okazać nowym źródłem dochodów ale także i poznania bliżej naszej przyszłości i przeszłości. Naukowcy już dzisiaj myślą o naszej przyszłości na być może innych planetach, budowany jest prototyp „mieszkania” dla naukowców którzy będą przesiadywać na marsie i badać tą planetę , ten projekt niestety wejdzie w życie dopiero za kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Możliwe także że będziemy mogli „latać” dalej niż obecnie i to z załogą a nie jak dotychczas jedynie samą maszyną . Tak więc przyszłość nasza powiązana z kosmosem może okazać się bardzo ciekawa, ale niestety i niebezpieczna ponieważ potęgi kosmosu nie można lekceważyć .

Written by admin on Marzec 4th, 2013

Tagged with , , , , ,