Archive for the ‘Pluton’ tag

Wielki wybuch   no comments

Posted at 1:55 pm in Wszechświat

Astronomowie sądzą, że powodem tej ekspansji wszechświata jest to, że powstał on w wyniku wielkiego wybuchu. Zgodnie z tą teorią, kiedyś, mniej więcej 15 miliardów lat temu, cała materia i cała energia wszechświata skupiona była w bardzo małej, bardzo gorącej kuli. Ta kula wybuchła i w miarę, jak jej części rozlatywały się na wszystkie strony, stopniowo stygły. Najpierw były cząstki subatomowe, potem utworzyły się atomy, jeszcze potem chmury gazów, a wreszcie galaktyki. Ta teoria mówi, że znany nam wszechświat miał swój początek, ale nie mówi nic o pochodzeniu energii i materii, z których został stworzony. Uczeni nie potrafią odpowiedzieć na takie pytania, jak: „Dlaczego nastąpił wielki wybuch?” i „Dlaczego w ogóle istnieje materia i energia, a więc wszechświat?”. Mogą jedynie badać materię i energię, które istnieją, i sugerować w jaki sposób powstał z nich znany nam wszechświat. Wielu ludzi, włącznie z uczonymi, jest przekonanych, że musi istnieć Bóg, który stworzył energię i materię i ukształtował z nich wszechświat. Teoria wielkiego wybuchu mówi nam, być może, jak Bóg sprawił to, że materia została zorganizowana we wszechświat. Czy pozostawiony sobie wszechświat będzie zawsze się rozszerzał? Naukowcy nie potrafią jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. Zależy to od ilości materii we wszechświecie. Jeśli jest jej mniej niż pewna określona ilość, odpowiedź brzmi: „tak”. Jeśli jednak materii jest więcej niż owa ilość, siła przyciągania między galaktykami sprawi, że rozszerzanie będzie przebiegać wolniej, aż wreszcie ustanie. Wszechświat zacznie się wtedy znowu kurczyć i wreszcie stanie się tym, czym był na początku, gorącą kulą materii – ale nastąpi to za wiele miliardów lat.

Written by admin on Marzec 16th, 2013

Tagged with , , , , ,

Wenus   no comments

Posted at 11:36 am in Planety

Wenus, nazywana tak na cześć rzymskiej bogini miłości, to gorąca planeta otoczona szczelną warstwa gęstych chmur. Człowiek, który stanąłby na powierzchni tej planty, udusiłby się i spalił w kwaśnej atmosferze, a nawet jeśli byłby ubrany w cienki ołowiowy kombinezon, to i tak stopiłby się w panującej na powierzchni planety temperaturze. Wenus jest drugą, po Merkurym, planetą naszego układu słonecznego. Jako, że Wenus jest znacznie bardziej oddalona od Słońca niż Merkury, jest ona dużo lepiej widoczna z powierzchni Ziemi. Co więcej, Wenus jest najjaśniejszym, po Słońcu i Księżycu, obiektem na naszym niebie. Wynika to z obecności grubej warstwy chmur, które odbijają promienie słoneczne i sprawiają, ze dla obserwatora na Ziemi planeta „świeci”. Wenus zyskał sobie przydomek „Gwiazdy Porannej” – tuż przed wschodem słońca jaśnieje na wschodzie – i „Gwiazdy Wieczornej” (po zachodzie słońca jest widoczna na zachodzie). Wenus jest bardzo gorącą planetą, średnia temperatura na jej powierzchni wynosi aż trzysta pięćdziesiąt stopni Celsjusza.

Written by admin on Marzec 10th, 2013

Tagged with , , , , ,

Jak powstał wszechświat?   no comments

Posted at 6:33 am in Wszechświat

Zdaniem astronomów początkiem wszechświata był wielki wybuch. Ten zaś nie był zwykłą eksplozją w której energia i materia powstała w skutek ów wybuchy rozlatują się w przestrzeni, gdyż poza nim nie istniała żadna inna przestrzeń . Prawdopodobnie przed wielkim wybuchem nie było nawet czasu, czas zaczął się wraz z powstaniem wszechświata. Początkowo w pierwszym ułamku sekundy wielkiego wybuchu wszechświat, choć to niezwykłe, osiągną rozmiary pomarańczy i składał się z czystej energii. Po upływie zaledwie sekundy wszechświat miał już rozmiary układu słonecznego ! daje to nam obraz tego, w jakim tempie rozrasta się wszechświat i jego nieskończona materia, powstają protony, elektrony i neutrony które, jak wiemy powstają atomy. Po 5 min wszechświat przypominał gęstą mgłę . Później Elektrony łącząc się z protonami, jądrami deuteru lub helu tworzą pierwsze atomy. następnie wszechświat ochładza się , dzięki czemu powstają protogalaktyki ( wczesne stadia galaktyk ) z czasem utworzą one większe galaktyki, jakie obserwujemy obecnie.

Written by admin on Luty 21st, 2013

Tagged with , , , , ,